ยืนยันขอรับสิทธิ์ลดหย่อน
ระบบยื่นขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปลาย ปีการศีกษา 2564
กรุณาเข้าระบบด้วยอีเมล์ @ku.th
Please login with email @ku.th